04. October 2012 · Write a comment · Categories: Polish · Tags:

Oto kilka zadań wraz z rozwiązaniami z Matematyki Dyskretnej:

  • md01 – prosta suma.
  • md02 – kombinatoryka.
  • md03 – zapis liczb Stirlinga I i II rodzaju w postaci sumy.
  • md04 – funkcje tworzące.
  • md05 – kombinatoryka.
  • md06 – liczba chromatyczna silnie spójnego grafu skierowanego z cyklem parzystej długości (2).
  • md08 – porównanie szybkości wzrostu n! i ciągu zadanego rekurencją.

Treści zadań nie zostały ułożone przeze mnie. Rozwiązania napisałem sam. Zachęcam do skorzystania w celach dydaktycznych.